Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugge wijzigt 't Zand

Klik hier om het boek over de vernieuwing van 't Zand te bekijken

Brugge gaat 't Zand heraanleggen en heeft hierover een boek uitgegeven. Wil je dit boek eens bekijken klik dan hier.


Waar komt de naam Sint Alenalaan vandaan?

Onderstaande tekst is afkomstig van de website van Dilbeek. Wie hem wil bezoeken kan hier klikken.

Heilige Alena: de legende 
 
Inleiding
 
De Heilige Alena, haar leven en legende is een onderwerp waarover reeds veel geschreven is in de loop der eeuwen.
 
In de middeleeuwen werd er vooral geschreven met een moraliserend doel voor ogen: in troebele tijden en ook op rustiger tijdstippen, diende het christelijk geloof immers zoveel mogelijk benadrukt en verstevigd te worden.
 
In onze eeuw daarentegen, werd het leven en de legende van de H. Alena reeds menigmaal kritisch bestudeerd en is men tot de verbluffende resultaten gekomen die bij de overgrote meerderheid van het volk niet of amper gekend zijn.
 
Dit werk wil een samenraapsel zijn van de verschillende theorieën en verhalen welke over de H. Alena en haar leven verspreid worden.
 
Ofschoon niet alle versies hierna aan bod zullen komen, toch durven wij te stellen dat de voornaamste en meest geloofwaardige vermeld worden.
 
Niettemin stippen wij aan dat de H. Alena, soms ook wel “Helena” genaamd, ook nu nog de moeite loont om bestudeerd te worden aangezien er nog menige onduidelijkheden uit deze verzameling te voorschijn kwamen.

De legende
 
Kort samengevat komt de legende hier op neer:
 
Alena werd geboren in de 7de eeuw, als dochter van de heer van Dilbeek, Bevold en zijn gade Hildegaart. Bevold, die in het oud levensverhaal van onze Heilige, de Koning van Dilbeek wordt genoemd, was een heiden die de christenen vervolgde.
 
Toen hij op zekere dag uit jagen reed, maakte hij kennis met een christen die om geloofsredenen de wijk had genomen naar Vorst en aldaar een huis had gebouwd. Deze man maakte de lof van het christelijk geloof en haalde de koning over om in Vorst het kerkelijk officie te komen bijwonen. Bevold ging in op dat verzoek, maar alhoewel de kerkdienst invloed op hem maakte, bleef hij niettemin volharden in zijn heidense leer. Thuis gekomen, vertelde hij aan zijn vrouw en dochter wat hij gezien had. Bij dit verhaal voelt Alena zich plotseling door de genade getroffen en neemt het besluit naar Vorst te gaan om er zich te laten inwijden in de geheimen van de christelijke godsdienst. In ’t geheim begeeft zij zich voortaan iedere nacht naar Vorst maar ze wordt tenslotte verraden door de wachters van haar vader, die in woede ontsteekt en bevel geeft haar gevangen te nemen.
Alena wordt dan achtervolgd en ingehaald en terwijl zij uit verweer zich vastklampt aan een boomstam, wordt haar door de dienaars van haar vader een arm van het lichaam gerukt en zij sterft aan die gruwelijke verwonding. Een engel komt de arm wegnemen en plaatst hem op het altaar van de kerk te Vorst, wat de aanleiding is tot het op zoek gaan naar haar lijk. 
Dit wordt spoedig gevonden en plechtig in de kerk van Vorst begraven. Intussen gebeuren er allerhande mirakelen op het graf van Alena en nadat een van Bevolds onderhorigen, hertog Omundus, het gezicht heeft teruggekregen door Alena te aanroepen, wordt ook koning Bevold door de genade geraakt, bekeert zich en laat zich samen met zijn gade dopen. Hij geeft zijn bezittingen aan de armen en sticht de Dilbeekse parochiekerk die toegewijd wordt aan de H. Ambrosius. Hij en zijn gade worden in de kerk zelf begraven.
 
Inmiddels groeit de verering aan en tal van mirakelen geschieden op Alena’s graf, zodat op Pinksteren van het jaar 1193 haar gebeente door abt Godeschalk van Affligem plechtig wordt verheven. Die verheffing staat gelijk met de heiligverklaring.
 
BRON:    uittreksel uit ‘Heilige Alena’ – niet gepubliceerde brochure over de Heilige Alena, 10 april 1981

Wil je nog meer lezen over wie Alena echt was open dan het onderstaande bestand.
Legende_Heilige_Alena.pdf De volledige legende van Sint Alena afkomstig van de gemeentewebsite Dilbeek (231.25 kb)

Bekende vlamingen in Oostduinkerke

Wist je dat er in Oostduinkerke heel wat bekende vlamingen wonen of af en toe verblijven? Gert Verhulst, Stef Wauters, Werther Vander Sarren, Annie Geeraerts, Annie van Lier, Walter Capiau, Dirk Sterckx, Miguel Wiels, Free Souffriau, Ozark Henry en dan vergeet ik er zeker nog.


De paardenvissers van Oostduinkerke

Wie Oostduinkerke zegt denkt automtisch aan de unieke paardenvissers. Elk jaar trekken ze in de zomer duizenden kijklustigen. Het is dan ook een uniek schouwspel als ze in stoet door de Leopold ll - laan richting zee trekken. Ondertussen zijn ze ook uitgeroepen tot Cultureel Erfgoed.
Wil je er meer over weten klik hier.

 Simonne Troosters paardenvisser Oostduinkerke